Doç. Dr. Leyla Asena

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Leyla Asena

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı


0312 203 68 68 / 5006-5007


Eğitim


      2006 - 2011 Başkent Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı      
      1999 - 2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)      

Deneyim


      2012 Frankfurt Goethe Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği ? Gözlemci Oftalmolog (ESCRS Genç Oftalmologlar Gözlemcilik Programı aracılığı ile)      
      2011 - 2012 Doğubeyzaıt Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü- Uzman Doktor      

Üyelikler


      Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği      
      Türk Oftalmoloji Derneği      
      Türk Tabipler Birliği      

Bilimsel Yayınlar


     

Yurt İçi Kongre Sunumları
1. Gedik S, Erkanlı L, Akman A, Akova YA. Pseudotümör serebriye bağlı papilödem ve optik sinir başı druzenine bağlı pseudopapilödemde optik disk morfolojisinin Heidelberg retina tomografisi ile kantitatif değerlendirilmesi. (sözlü sunum) TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Ekim -2 Kasım, 2007.
2. Aksoy S, Akova YA, Tugal-Tutkun İ, Erkanlı L. Posterior skleritli hastalarda klinik özellikler ve komplikasyonlar. (poster) TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya.
3. Erkanlı L, Akova YA. Lineer endotelit: Olgu sunumu. (sözlü sunum) TOD Nisan Kursu, 10-12 Nisan 2009 Ankara.
4. Akkoyun İ, Yılmaz G, Oto S, Karabay G, Haberal N, Erkanlı L, Bacanlı D, Tufan H, Akova YA. Prematüre retinopatisi in vivo fare modelinde bevacizumab’ın retinal endotelyal hücre proliferasyonuna ve retinal morfolojik yapısına etkisi (sözlü sunum) TOD 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya.
5. Erkanlı L, Akova YA. Limbal Kök Hücre Yetmezliği Tedavisinde Fibrin Doku Yapıştırıcısı ile Lİmbal Otogreft Transplantasyonu (poster) TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya.
6. Oto S, Akkoyun İ, Aksoy S, Yazıcı AC, Bayar SA, Eren E, Erkanlı L, Çorak F, Yılmaz G, Akova YA. Agresif posterior prematüre retinopatisi olan çocuklarda, yaşamın ilk yılında görülen refraksiyon anomalileri ve şaşılık sıklığının değerlendirilmesi. (sözlü sunum) TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya.
7. Akkoyun İ, Karabay G, Haberal N, Dagdeviren A, Tufan H, Bacanlı D, Yılmaz G, Oto S, Erkanlı L, Akova YA. Prematüre retinopatisi fare modelinde Bevacizumab’ın retina morfolojisi ve apoptotic hücre ölümü üzerine etkisi. (sözlü sunum) TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya.
8. Yesilırmak N, Akova YA, Celebi N, Erkanlı L. Viral ön üveitlerde klinik bulgular ve tedavi. (sözlü sunum) TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 Antalya.
9. Asena L, Yılmaz G. Travmatik retina dİyalizi tedavisinde pnömatik rertinopeksi. Olgu sunumu. (sözlü sunum) TOD Nisan Kursu, 11-13 Nisan 2014 Ankara.

Yurtdışı Kongre Sunumları
1. Akova YA, Erkanlı L, Küçükerdönmez C. Cataract surgery in patients with corneal opacity. (sözlü sunum) ASCRS 2008 Symposium & Congress April 4-9 2008 Chicago, IL. 
2. Akova YA, Akça-Bayar S, Erkanlı L. Topical cyclosporine A in treatment of keratoconjunctivitis sicca. (sözlü sunum) 9th Congress of The International Society of Dacryology and Dry Eye May 16-18 2008 Istanbul.
3. Akça-Bayar S, Akova YA, Erkanlı L. Analysis and evaluation of dry eye syndrome. (poster) 9th Congress of The International Society of Dacryology and Dry Eye May 16-18 2008 Istanbul. Grup 12
4. Erkanlı L, Tugal-Tutkun İ, Akova YA, Güney-Tefekli E. Demographic and clinical features, systemic associations and prognosis in scleritis patients. (sözlü sunum) The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE) June 12-15 2008 Kapadokya.
5. Erkanlı L. Akova YA, Yılmaz G. Acute retinal necrosis: Clinical findings, management and prognosis. (poster) The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE) June 12-15 2008 Kapadokya.
6. Akkoyun İ, Yılmaz G, Oto S, Erkanlı L, Haberal N, Babacan D, Tufan H, Akova YA. Effect of intravitreal bevacizumab on retinal endothelial cells and vitreal inflammatory activity. (sözlü sunum) The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE) June 12-15 2008 Kapadokya.
Oto S, Akkoyun İ, Aksoy S, Yazıcı C, Akça Bayar S, Erkanlı L, Akova YA. Strabismus and significant refractive errors in premature infants in first year of life. ASCRS, April 3-8, 2009, San Francisco. sözlü sunum grup 10
Yılmaz G, Akça Bayar S, Akman A, Erkanlı L, Altinors D. Late capsular block syndrome. XXVII Congress of the ESCRS, September 4-8, 2010, Paris, France.  sözlü sunum grup 10
7. Akova YA, Erkanlı L, Küçükerdönmez C. The Effect of topical bevacizumab on ocular surface diseases with corneal neovascularization. (sözlü sunum)  ASCRS Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, Boston 2010, April 9-14.
8. Asena L. Akova YA, Yasar U, Goktaş MT, Bozkurt A,  Karabay G, Demiralay E. Pharmacokinetics, safety and efficacy of intracameral moxifloxacin in a rabbit model. (sözlü sunum) ESCRS  Annual Meeting Vienna, 2011, September 17-21.
9. Akova YA, Asena L. The use of fibrin glue in conjunctival limbal autograft  transplantation and keratolimbal allograft transplantation. (poster). ESCRS  Annual Meeting Vienna, 2011, September 17-21.
10. Cem Simsek, Fatma Çorak Eroğlu, Ali Kal, Leyla Erkanlı, Gursel Yilmaz. Optical Coherence Tomography Features in Unilateral and Bilateral Pseudoexfoliation Syndrome Versus Normal Eye, ASCRS April 25-29, 2014 Boston sözlü sunum
11. Altınörs DD, Asena L, Gokmen O. Cataract Surgery in A Patient With Superiorly Located Keratoconus. (Poster)ESCRS13-17 Eylül 2014
12. Altınörs DD, Asena L. Cataract surgery in a patient with Congenital Aniridia and Total Corneal Neovascularization(Poster)ESCRS  13-17 Eylül 2014
13. Altınörs DD, Asena L. Big eyes big problems: Successful cataract surgery and iridoplasty in a patient with megalocornea ESCRS 13-17 Eylül 2014 sözlü sunum
14. Altınörs DD, Asena L. The Visual and Refractive Outcome of Combined Penetrating Keratoplasty, Cataract Extraction, and Intraocular Lens Implantation. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation 10-13 September 2014, İstanbul sözlü sunum

Yurt İçi Yayınlar
1. Gedik Ş, Erkanlı L, Yılmaz G, Özcebe İO, Akova YA. Bir olgu sebebiyle genç yaş grubunda venöz staz retinopati ve hiperhomosisteinemi ilişkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2007; 16: 136-140.
2. Akova YA, Erkanli L. Herpetik korneal endotelit. MN Oftalmoloji 2010; 17 :51-53.
3. Öner Ö, Akova YA, Erkanlı L. Behçet Üveitinde Siklosporin A kullanımı  ile ilgil klinik sonuçlarımız. MN Ophthalmology 2011 C:18 S:1
4. Erkanlı Asena L. A Akova Y. Eş Zamanlı Katarakt ve Kornea Opasitesi Olan Hastalarda Fakoemülsifikasyon: Teknik Özellikler ve Sonuçlar.  MN Ophthalmology 2011: 18 Sayı: 1
5. Güngör SG, Özışık GG, Akman A, Asena L. Glokomlu Bir Hastada Atipik İntrapapiller Kanama. Türk Oftalmoloji Dergisi. Kabul.
6. Güngör SG, Akman A, Asena L, Küçüködük A. Nadir Bir Komplikasyon: Travoprosta Bağlı Hipotoni Ve Kistoid Maküler Ödem. Glokom Katarakt Dergisi. 2014, Cilt 9, Sayı 2 Sayfalar: 137-139
7. Akova YA, Asena L. Meibomian Bez Disfonksiyonu Meibomian Gland Dysfunction: Review Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Cilt 23 Sayı 3 Yıl 2014
8. Güngör SG, Asena L ?.Infliksimab Tedavisi Altindaki Bir Behcet Hastasinda Gelisen Herpetik Keratouveit ve Trabekulektomi Yetmezligi - Herpetic Keratouveitis and Trabeculectomy Failure during Infliximab Therapy in a Patient with Behcet’s Disease TJO kabul
Yurtdışı Yayınlar
1. Erkanlı L, Akova YA, Güney-Tefekli E, Tugal-Tutkun İ. Clinical features, prognosis and treatment results of scleritis patients from 2 tertiary eye care centers in Turkey. Cornea. 2010 Jan;29(1):26-33
2. Akkoyun I, Karabay G, Haberal N, Dagdeviren A, Yilmaz G, Oto S, Erkanli L, Akova YA. Structural consequences after intravitreal bevacizumab injection without increasing apoptotic cell death in a retinopathy of prematurity mouse model. Acta Ophthalmol. 2012 Sept; 90(6): 564-570.
3. Asena L, Akova YA, Çetinkaya A, Küçükerdönmez C. The effect of topical bevacizumab as an adjunctive therapy for corneal neovascularization. Acta Ophthalmol. 2013 May;91(3):e246-8.
4. Asena L, Akova YA, Goktaş MT, Bozkurt A, Yaşar U, Karabay G, Demiralay E. Ocular pharmacokinetics, safety and efficacy of intracameral moxifloxacin 0.5% solution in a rabbit model. Curr Eye Res. 2013 Apr;38(4):472-9.
5. Gülce GÖKGÖZ ÖZIŞIK, Leyla ASENA, Begüm BULAM, Sirel GÜR GÜNGÖR Enhanced Depth Imaging Optical Coherence Tomography Features in a Young Case of Primary Hyperoxaluria Type 1 Retinal Cases & Brief Reports. 0:1?3, 2014.