Background Image
Previous Page  19 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 64 Next Page
Page Background

Eklemlerinize aşırı yük

binmesine sebep olur.

Tansiyonunuzu yükseltir.

Yaşam kalitenizi

düşürür.

Yağ dokusunun

artmasına sebep olur.

Damar tıkanıklıklarına

neden olur.

Kan Şekerinizi Yükseltir.

Obezite (Bariyatrik) Cerrahisi; kişinin alabi-

leceği anlık gıda miktarını kısıtlayan, alınan

gıdanın sindirilmesini azaltan ya da iki duru-

mu bir arada oluşturan cerrahi yöntemlerdir.

Kapsamlı bir tedavi programıyla birleştirildi-

ğinde, bariyatrik cerrahi uzun dönemde kilo

kaybını sağlayıp, hayat kalitenizi artırır.

Bariyatrik cerrahi; tip 2 diyabet, yüksek tan-

siyon, kalp hastalıkları gibi obezite ile ilişkili

hastalıkların gerilemesine yardımcı olur.