Background Image
Previous Page  20 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 64 Next Page
Page Background

Yrd. Doç. Dr. Sezin AKÇA BAYAR

Göz Hastalıkları ABD

Başkent Üniversitesi Göz Hastalık-

ları Bölümünde, Endokrin Polik-

liniklerince uzun süredir tedavi

gören hastaların göz muayene-

leri yapılmaktadır. Bu hasta-

lığın görme ve göz yapıları

üzerindeki etkileri hakkın-

da hastalarımızın bilgi-

lendirilmesi çok yararlı

olmaktadır.

20