Background Image
Previous Page  15 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 64 Next Page
Page Background

1-3 yaş döneminin en önemli özelliği çocuğa tuvalet

eğitiminin kazandırılmasıdır. İşeme ve dışkılama

ile ilgili kasların fizyolojik gelişimleri 1-2 yaşlarında

tamamlanmaktadır. İnatlaşma ve baş kaldırma eğili-

minde olan bu dönem çocuklarındaki zıt duygular, en

belirgin olarak tuvalet eğitiminde ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle tuvalet eğitimi annelerin adeta kabusu

haline gelmektedir. Kas kontrollerinin sınırlarını

deneyen, birey olmanın farkındalığını yaşayan çocuk

işeme ve dışkılama üzerine kurduğu otorite kontro-

lünü ebeveyne bırakmak istemez. Yapmakta zorlansa

da her şeyi kendi başına yapmak ister.

Normal olarak işeme, dengeli, refleks mesane

kasılmaları ve sfinkter gevşemesi ile anne karnın-

da başlar. Doğumdan sonra da bu şekilde devam

eder. Tam olarak bilinçli mesane kontrolünün elde

edilmesi için bazı aşamaların oluşması gerekir. Bu

nedenle eğitime ne zaman başlanması gerektiği,

nasıl davranılması gerektiği konusunda birtakım

kargaşalar yaşanır.

Tuvalet eğitimi için en uygun dönem 24-36 aylar

arasındadır. Daha erken dönemde başlamak, aşırı

baskı kurarak bir an önce çocuğun temiz kalmasını

sağlamaya çalışmak hem fizyolojik olarak yapama-

yacağı bir şeyi ondan yapmasını istemeye hem de

ileride gelişebilecek bazı ruhsal sorunların ortaya

çıkmasına neden olabilir. Benzer şekilde hiç eğitim

vermemeye çalışmak, zamanı gelince kendi söyler

diyerek bırakmak da hem çocuğun tuvalet eğitimi-

nin gecikmesine hem de ruhsal açıdan bazı sorunla-

ra sebebiyet verebilir.

Bazı çocuklar çiş kontrolünü, bazılarıysa kaka

kontrolünü önce öğrenebilirler. Bu durum çocuktan

çocuğa değişiklik gösterir. Gün içinde tuvaletini

kontrol edebilmek, gece kontrolünden daha önce

tamamlanır. Tuvalet eğitiminin tamamlanma süresi

çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Genellikle çocu-

ğun çişini söylemesinin beş yaşına kadar, kakasını

söylemesinin dört yaşına kadar süreceği söylen-

mekle birlikte, beklenilen üç yaşa kadar eğitimin

tamamlanması olmalıdır. Çünkü üç yaş toplumsal-

laşma ve kreşe başlama yaşıdır. Diğer çocukların

yanında bezli olmak, çiş ve kaka kontrolünü sağ-

layamamak çocuğu rahatsız edebilecektir. Yapılan

araştırmalarda kız çocuklarında eğitim, erkeklere

göre daha erken dönemde tamamlanmaktadır.

Bununla birlikte gece altını ıslatma durumu daha

uzun sürebilmekte ve ortalama beş yaşına kadar

devam edebilmektedir.

Tuvalet eğitimine çocuğun ve ebeveynin hazır

olduğu bir dönemde başlamak çok önemlidir. Uy-

gun olmayan bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç,

çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatmasını engel-

leyebilir. Çocuk için tuvalet eğitimine hazır olmak

demek; hem fizyolojik olarak kas gelişimini tamam-

lamış, gelişimsel olarak kendini ifade becerilerini

kazanmış olması hem de psikolojik olarak sağlıklı

bir döneminde olması demektir.

15