Previous Page  8-9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 64 Next Page
Page Background

Op. Dr. Hilal Balcı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kozmetik

Dermatoloji

ünitesi

İlk çağlardan bu yana parlak, pürüz-

süz, lekes z, kırışıksız, sıkı b r c lde sah p

olmak gençl k ve güzell k s mges olarak

kabul ed lm ş, bu nedenle de nsanlar böyle

b r c lde kavuşmak ç n b rçok yönteme

başvurmuştur. Günümüzde teknoloj ve

tıptak gel şmeler le bu hayale ulaşmak

g derek mümkün hale gelm şt r. Modern

dünyada k ş ler n terc h g derek yaşam

hızına uyumlu, çalışma hayatından ger de

kalmadan ya da daha az süreyle ger bırak-

tıran, daha konforlu ve daha ekonom k olan

amel yatsız çözümlere kaymaktadır.

Doğru uygulandığında

oldukça

yüz

güldürücü

sonuçlar elde edilen kozmetik

işlemler, yanlış ellerde medya-

da da sık sık gördüğümüz

hayat kalitesini bozacak ve

hatta bazı durumlarda yaşamı

tehdit edecek sonuçlara yol

açabilir. Daha az dillendirilen

ama daha yaygın olan bir diğer

istenmeyen sonuç ise uygu-

lamaların kişinin istenmeyen,

doğal olmayan bir görüntüye

bürünmesine neden olmasıdır.

Bu nedenle başvuru-

lacak kişinin deriyi çok iyi

tanıyan, yapacağı işlemin ve

sonuçlarının oluşum mekaniz-

masına hâkim, konunun uzmanı

bir hekim olması gerektiği

kanaatindeyim.

Dermatoloji

Anabilim Dalı olarak klin-

iğimizde yıllardır yaptığımız

uygulamalarımızı

başvuran-

larımız için daha ulaşılabilir ve

konforlu hale getirebilmek için

bünyemizde

Kozmetoloji

ünitesini kurduk. Böylece baş-

vuranlarımızın ciltlerinin hem

tedavisini hem de bakımını

sağlamayı hedefledik.

Güvenli kozmetik uygulamalar

ancak tıbbi bilgi çerçevesinde

yapılabilir. Bu nedenle cildimize

uygulanan her türlü kozmetik işlem,

deriyi çok iyi tanıyan, yapacağı

işlemin ve sonuçlarının oluşum

mekanizmasına hakim, konunun

uzmanı hekimler tarafından

gerçekleştirilmelidir. Kozmetik

Dermatolojinin ilgi alanına giren

tüm işlemler için kendinizi

dermatologlara emanet edin.

Kozmetik

Dermatoloji

Ünitemizde

Hangi İşlemler

Yapılıyor?

Öncelikle ünitemizde gerçekleştirilen

bütün uygulamaların, öğretim üyelerimiz

tarafından yapıldığını belirtmek isterim.

Ümitemizde; lazer epilasyon, lazer ile kılcal

damar genişlemesi, damar beni ve kılcal

varislerin tedavisi yapılmaktadır. Yine lazer

uygulaması ile deri gençleştirme ve derideki

yaşlılık

lekelerinin

yok

edilmesi

uygulamalarımız var. Saç dökülmesi, sivilce

izleri, derideki (yüz, dekolte ve eller)yaşlanma

belirtilerinin ortadan kaldırılması için de PRP,

dermapen, mezoterapi, kimyasal soyma,

botoks ve dolgu uygulamaları yapıyoruz.

Cildinizle ilgili

istenmeyen sonuçların

yaşanmamasının tek yolu

kozmetik uygulamalar için

uzman dermatologlardan

hizmet almaktır.

Uzm. Dr. Arzu KARATAŞ

Kozmetik Dermatoloji Ünitesi Sorumlusu

8

9