Previous Page  14-15 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 64 Next Page
Page Background

Riskli gebeliklerin altında yatan nedenlerin gebeliğe özgü bir durum

olabileceği gibi gebelik öncesinde de var olan, anne adayına ait bir hastalığın

gebelik sırasında seyir değiştirmesinden de kaynaklanabileceği

bilinmektedir.Gebelikte yüksek risk yaratabilecek sorunlar tüm gebeliklerin

yaklaşık % 6-8’inde karşımıza çıkar. Buna karşılık var olan sorunun daha da

kötüleşmesi ve ciddi tehlike yaratabilmesi olasılığı %50’nin üzerinde

olduğundan yüksek riskli gebeliklerin takibinde özel ilgi gerekmektedir.

Anne ve bebeğin gebelik süresince

herhangi bir sağlık sorunu yaşama

olasılığının yüksek olduğu durumlar

riskli gebelik olarak tanımlanır.

Yüksek riskli gebe,  gebelik sürecinde yoğun destek ve

uygun izlem gerektirmektedir.  Hamileliğin kendisi, kadın

sağlığı açısından yüksek riskli bir durum olmayıp kadın

yaşamının normal bir süreci olarak düşünülmelidir. Ancak

bazı gebeliklerde anne adayının ya da karnındaki bebeğin

sağlık durumu hatta hayatı tehlikeye girebilmektedir.

GEBELİKTE YÜKSEK RİSK

NEDENLERİ:

Annede varolan hastalıklar da yüksek risk

nedeni olabilir: Yüksek tansiyon, diyabet, hipo

ya da hipertroidi, SLE gibi romatolojik

hastalıklar, enfeksiyonlar (Vajinal enfeksiyon,

idrar yolu enfeksiyonu, diş apsesi vb.),CMV,

Toksoplasmosis, Rubella (Kızamıkçık), Hepatit 

HIV, astım, epilepsi gibi nörolojik hastalıklar,

annenin kardiyolojik hastalıklarının olması,

genetik hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları,

kan hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek

hastalıkları.

Gebelik izlemi sırasında yüksek riskli gruba

girmeyi gerektiren durumlar vardır: Bebeğin,

anne rahminde anormal yatış biçimi, plasentanın

rahim ağzını kapatacak şekilde aşağı yerleşimi,

plasentanın gebelik sürecinde veya  doğum

anında bebek çıkmadan önce ayrılması, şeker

hastalığının ilk defa gebeliğin 24. haftasında ve

sonrasında ortaya çıkması, yüksek tansiyon,

fetal anomali, fetusta gelişme geriliği, bebeğin

içinde yüzdüğü sıvının az veya fazla oluşu,

gebede böbrek enfeksiyonları, erken doğum

eylemi, zarların erken açılması ve bebeğin

suyunun gelmesi, tahmini doğum tarihi

geçmesine rağmen doğumun olmaması ve

enfeksiyonlar olarak sıralanabilir.

İleri anne yaşı (35 yaş üstü

gebelik), anne yaşının küçük

olması (17 yaş altında gebelik),

fazla kilolu olma (Vücut kitle

indeksi 25-30 arası), ve

şişmanlık (vücut kitle indeksi

30 üstünde) aşırı zayıf olma

(Vücut kitle indeksi 18 altında

olması) düşük sosyo-ekonomik

seviye, daha önceki gebeliğin

(veya gebeliklerin) ölü doğum

ve anomali ile sonlanması,

daha önceki gebelikte erken

doğum, daha önceki gebelikte

preeklampsi, ailede zeka özürlü

ya da anomalili bebek olması,

çok sayıda doğum veya

sezaryen sayılabilir.

Op. Dr. Hilal Balcı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BA KENT Ü VER

14

15