Previous Page  16-17 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 64 Next Page
Page Background

Eklampsi de ise tüm bunlara ek

olarak anne adayında sara nöbetine

benzer nöbetler görülür. Tüm gebele-

rin yaklaşık %5’inde ve genelde son 3

ayda ortaya çıkan preeklampsinin tek

kesin tedavisi gebeliğin sonlandırılması

yani bebeğin doğurtulmasıdır. Bu

duruma neden olan faktörler tam anla-

mıyla bilinmemektedir.

Oldukça riskli bir durum olan Preeklam-

psi’de anne adayında yüksek tansiyon,

yaygın ödem ve idrarda protein bulunur. Bu

tablo sadece gebelikte ortaya çıkar ve

gebeliğin sonlanması ile birlikte ani ve hızlı

bir düzelme gözlenir. Daha şiddetli durum-

larda karaciğer fonksiyonları ve kanın pıhtı-

laşma mekanizması bozularak anne adayı-

nın hayatını tehlikeye atabilir.

Gebelik mutlaka planlı olmalıdır. Gebelik

öncesi, nöroloji uzmanı ile kadın hastalık-

ları ve doğum uzmanından mutlaka

görüşü alınarak gebelik öncesi, sırası ve

sonrasındaki takipleri de bu bölümler

tarafından yapılmalıdır. İlaç değişim

programları hasta gebe kalmadan en az

6 ay önce tamamlanmalıdır.

Gebelere epilepsinin gebeliğe etkileri,

gebeliğin epilepsiye etkileri ve epilepside

kullanılan ilaçların gebeliği nasıl etkilediği,

ilaç değişikliği gerekip gerekmediği, ilaç

doz ve etkileşimleri konusunda bilgi veril-

melidir. Düzenli takip yaptırması ve

danışmanlık almasının önemi vurgulanma-

lıdır. Gebelik talebi olmaması halinde Aile

Planlaması Kliniğine yönlendirilmelidir.

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE

YAKLAŞIM:

Gebeliklerin yaklaşık %5’inde doğumsal

anomalilere rastlanır. Bu anomaliler basit

problemlerden yaşamla bağdaşmayacak

kadar ciddi sorunlara kadar geniş bir

yelpazede bulunabilirken bazıları

genetik geçiş gösteriyor olabilir. Bu

nedenle anne ya da baba adaylarında ve

ailelerinde bilinen bir genetik hastalık

öyküsü varsa en ideali doğumdan önce

genetik danışmanlık almaktır.

Gebelik sırasında ise anne adayından

alınan kanda yapılan bazı testler ve ultra-

son incelemeleri ile Down Sendromu

başta olmak üzere pek çok anomali sapta-

nabilir. Ancak ultrason incelemesinin tüm

anomalileri saptamada yetersiz kalabildiği

de akılda tutulmalıdır. Çok büyük ya da

küçük (gelişme geriliği gösteren) bebek

varlığında özel dikkat gerekir. Bu durum-

lar şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon

gibi durumların belirtisi olabilirler.

İdeal olan anne adayına ait sağlık

sorunlarının hamilelikten önce saptanması

ve eğer mümkünse tedavi edilmesidir. Bu

şekilde kadın hamileliğe sağlıklı bir

durumda başlayabilir. Bunu başarmanın

en kolay yolu ise hamile kalmaya karar

verildiğinde bir uzmana başvurarak danış-

manlık almaktır. Bu danışmanlık kronik

hastalıkları nedeni ile ilaç kullanmak

zorunda olan kadınlar için çok daha

önemlidir. Böyle bir durumda doktor has-

talığın tedavisinde gebelikte de kullanıla-

bilen daha güvenli ilaçlara geçebilir.

Gebelik sırasında ortaya çıkan sorunlar arasında en sık karşılaşılanlar preeklampsi ve

eklampsi, gebeliğe bağlı diyabet, erken doğum eylemi, suyun erken gelmesi, gebelikte

risk oluşturacak kanamalar, tiroid hastalıkları, epilepsi ve çeşitli enfeksiyonlardır.

1.

Preeklampsi – Hipertansiyon:

2.

Şeker Hastalığı:

3.

Epilepsi:

Şeker hastalığı gebeliklerin %6’sında görülür ve iki şekilde olabilir; gebelik öncesi var

olan şeker hastalığı ve gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı.

Gebelikte oluşan şeker hastalığı aslında gebelik

süresince gelişen karbonhidrat alımına vücudun

intoleransıdır. Bütün gebelerde rutin olarak 24-28.

haftalar arasında diyabet taraması yapılmaktadır.

Doğuma kadar düzenli kontrollere gelinmelidir. 40

haftaya kadar doğum olmazsa haftada 2 defa NST

değerlendirmesi yapılır, ultrasonografi ile bebeğin

ağırlığı ve boyutu ölçülür. Ortalama ağırlık 4000 -

4500 gr üzerinde olduğunda hasta sezaryenle doğum

için değerlendirilir. Doğumdan sonra bebekte

oluşabilecek kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum

düşüklüğü ve sarılık için gerekli önlemler yeni doğan

doktorlarıyla birlikte alınır.

Gebelik süresince düzenli kan şekeri takibi

yaptırması, insülin tedavisi alanların ilaçlarını

düzenli kullanmaları, 3 ana 3 ara öğün

diyetlerine uymaları gerekmektedir.

Şeker hastalığı olan kadınların mutlaka gebelik öncesi

kadın doğum ve endokrinoloji doktoruna ve onun yön-

lendireceği diyetisyene kontrole gitmesi ve danışman-

lık alması, bebekte sinir sistemi gelişimini desteklemek

için folik asit desteği alması gerekmektedir.

Gebelik öncesi var olan şeker hastalığı:

Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı

(Gestasyonel Diyabet):

16

17