Previous Page  18-19 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18-19 / 64 Next Page
Page Background

Tüm gebeliklerin yaklaşık % 4-8’inde astım

görülmektedir. Astımın uygun tedavi ile

kontrol altına alınması çok önem taşımaktadır.

Kontrol altındaki hafif ve orta şiddetteki astım

anne ve bebek sağlığı açısından önemli bir risk

oluşturmaz. Ancak kontrol altında olmayan

astım ve ağır astım; çeşitli komplikasyonlara

yol açabilir. Gebelik sırasında astım tedavisinin

en temel amacı astım ataklarını önleyerek

fetüsün yeterli oksijen almaya devam etmesini

sağlamaktır. Gebelik sırasında uygulanacak

astım tedavisinin esasları gebelik dışı

dönemdekinden farklı değildir. Bu süreç; hasta

eğitimi, tetikleyicilerden kaçınma ve ilaç

tedavisinden oluşur.

Enfeksiyonlar da gebelikte yüksek risk yaratabilirler. Soğuk algınlığı gibi yaygın

görülen enfeksiyonlar anne ve bebek açısından genelde yüksek risk yaratmazlar.

Ancak bazı enfeksiyonlar nadir görülmelerine rağmen gelişmekte olan bebeği

olumsuz yönde etkileyebilirler.

Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı çalışma-

sıdır. En sık nedeni graves hastalığıdır.

Anne açısından en önemli riski kalp

yetmezliği, tiroid fırtınasıdır. Belirtileri,

kusma, sıcak tahammülsüzlüğü, titreme,

avuç içi kızarıklık, kilo kaybı, tiroid bezi-

nin büyümesi olarak sayılabilir. Hiperti-

roidinin tedavisi gebelik öncesi ve

gebelik sonrası olmak üzere iki ayrı

yönetim biçimi mevcuttur. Gerekli

tetkiklerle tanı konulduktan sonra

tedavi için endokrinoloji  hekimine mut-

laka başvurulmalıdır.

Hipotiroidi tiroid bezinin az çalışması

olarak tanımlanır. En sık nedeni haşimo-

to hastalığıdır. Belirleyici belirtileri,

soğuk intoleransı, derin tendon reflek-

slerde azalma, nabzın yavaşlaması

olarak sayılabilir.

Bu tür riskli enfeksiyonlar arasında parvo

virus enfeksiyonları toksoplazma, rubella

(kızamıkçık) sayılabilir. Bu tür hastalıklara

karşı önlem alınması hastalığın tedavi

edilmesinden çok daha kolaydır. Gebelik

öncesinde rubella (kızamıkçık) geçirilip

geçirilmediğinin kontrol edilmesi ve aşı

yapılarak koruma sağlanması enfeksiyo-

nun yaratacağı büyük risklerin ortadan

kalkmasını sağlar.

Toksoplazma ise çiğ veya az pişmiş et

yememek, çiğ yenilen salataları çok iyi

yıkayarak yemek ve evde kedi varsa

bunun kumunu değiştirmemek gibi basit

önlemler ile engellenebilir. Toksoplazma

enfeksiyonu erken düşüklere, ölü

doğuma ya da bebekte kalıcı anomalile-

re neden olabilir. idrar yolu ya da vajina

ile ilgili enfeksiyonlar ise erken doğuma

neden olabilen diğer faktörlerdir.

Erken doğum tanısı,

vajinal muayene ile rahim

ağzı açıklığı ve uzunluğu

saptanarak ya da vajinal

ultrason yapılarak rahim

ağzı uzunluğu ölçülmesi ile

konulur. Erken doğum veya

erken doğum tehditi tanısı

alan bir hasta eğer 24 - 34

hafta arasında ise olası bir

erken doğum için bebeğin

akciğer gelişimini sağlamak

amaçlı tedaviler yapılır.

Gebelik öncesi, göğüs hastalıkları uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanından

mutlaka görüş alınarak gebelik öncesi, sırası ve sonrasındaki takipleri de bu bölümler

tarafından yapılmalıdır. Astım kontrol altındayken gebelik planlanmalıdır.

Gebelikte kısmi olarak iyot yetersizliği mevcuttur. Gebelikte oluşan aşırı bulantı ve

kusma nedenleri arasında tiroid hastalıkları akla gelmelidir.

4.

Astım:

5.

Tiroid Hastalıkları:

Bebeğin beyin gelişimi için

mutlaka tiroid hormonu belli bir

düzeyde olmalıdır. Bu yüzden

yeni doğan bebeklerde

hipotiroidi açısından mutlaka

tarama yapılmalıdır.

6.

Enfeksiyon Hastalıkları:

7.

Erken Doğum:

Daha önceden erken doğum

yapmış olma, birden fazla

gebeliğin ortanca üç ayı düşüğü

olma, çoğul gebelikler, plasenta

anomalileri, rahimle ilgili ano-

maliler, gebeliğin ilk 3 ayı

içinde olan vajinal kanama-

lar, amnion sıvısının fazla

olması, genital sistem

enfeksiyonları, sigara,

düşük sosyo ekonomik

durum erken doğum

riskini artıran faktörlerdir.

Bu tedavinin etki etmesi için süre kazanmak ve bebeğin anne

karnında gelişiminin devamı amaçlı erken doğum sancılarını

durdurmak için serum ve ağızdan ilaç tedavisi başlanır.

18

19