Kanser Tedavisinde Gelinen Son Teknoloji MR Linac

MR Linac ile Radyoterapi

Radyoterapi ( ışın tedavisi, şua tedavisi ) kanser tedavisinin önemli kısmını oluşturmaktadır. Amacımız tümör dokusuna radyasyonu vermek ve tümörü kontrol altına almak veya tamamen yok etmektir. Esas amacımız; her hastanın mümkün olan en doğru radyoterapiyi almasına yardımcı olmaktır. Dünyaca ünlü kanser araştırma merkezleri ve sektördeki öncü uzmanlarla işbirliğiyle dizayn edilen Elekta Unity ve devrim niteliğindeki MR-Linac teknolojisi, hasta merkezli kanser tedavisiyle en önde yer almaktadır.

img

Kanser Tedavisinde Gelinen Son Teknoloji

Günümüzde modern tıbbın kanser tedavisinde kullandığı tedavi yöntemleri;  sistemik tedaviler (kemoterapi/immunoterapi), radyoterapi ve cerrahi girişimler olmak üzere üç ana başlık altında düşünülebilir. Radyoterapi, teknolojik yeniliklerin pozitif etkisinden en çok etkilenen disiplinidir.  Günümüzde tedavinin etkinliğini artırmanın yanı sıra hasta konforunu artırmak tedavi süresini kısaltmak konularına odaklanmaktadır. Bu amaçla, Başkent Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde en güncel teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bunların en günceli 2020 yılında hastanemiz bünyesine dahil ettiğimiz MR Linac Cihazı, kanser hastalarına uygulanan radyoterapi tedavileri arasında ulaşılan son teknolojiye sahiptir. MR Linac, geleneksel ışın ya da diğer adıyla şua tedavisinin MR görüntüleme cihazı ile bir araya gelerek tümörlü dokuya tam odaklanma sağlanmasına, tedavi sırasında eş zamanlı görüntüleme yapılmasına ve radyoterapinin yüksek dozda uygulanmasına olanak tanımaktadır. MR Linac teknolojisinin bir diğer önemli özelliği, çevredeki sağlıklı doku ve organları en iyi şekilde koruyabilmesi; böylelikle ortaya çıkabilecek yan etkilerin en aza indirilebilmesine hatta bu yan etkilerin gelişmemesine olanak tanımasıdır.

Akıllı Radyoterapi: MR Linac

MR Linac ile tedavi sırasında yüksek çözünürlükte görüntü alındığı için elde edilen görüntü kristal berraklığındadır. Öte yandan bu süreçte hastalar MR sayesinde gereksiz radyasyona maruz kalmamaktadır. MR-Linac tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında alınan MR görüntüleri ile özellikle hareketli organlar başta olmak üzere bütün bölge tümörlerinde tümöre yüksek doz uygulanarak tümörün yok edilmesine olanak sağlarken, sağlıklı dokuları en üstün düzeyde korumamızı sağlamaktadır.

“MR Linac ile uygulanan radyoterapide amaç tümörlü dokuya odaklanarak yüksek doz uygularken, çevredeki sağlıklı doku ve organları en iyi şekilde korumaktır”.
Akıllı radyoterapi” olarak da adlandırılan MR-Linac tümörü takip sistemi ve tedavi sırasındaki görüntüleme avantajı sayesinde bu görüntüleri en üst düzey bilgisayar teknolojileri yardımıyla yeniden en doğru dozu hesaplayarak, hastanın o andaki organ hareketleri, tümör tedavisine özel yeni bir tedavi planı oluşturabilmektedir.

Bunu nasıl başarabiliyoruz?

Tedavi seansları boyunca hastalarımızın kilolarında değişiklik olabilir ve her bir radyoterapi seansında tümörde küçülme, iç organ hareketlerinde farklılık olabilir.
Her hasta farklıdır ve her hastanın o günkü tümörü ve iç organ hareketleri farklıdır. MR-Linac hastaların o anki durumunu göre tedaviyi adapte etmektedir. Tüm tedavi boyunca alınan MR görüntüleri ile hastalar gereksiz radyasyona maruz kalmaksızın tümör sürekli izlenebilmektedir.

MR Linac ile kişiye özel tedavi

“Her birey birbirinden farklıdır ve tedavisinin en etkin olması için kişiye özel hazırlanmış olmalıdır”
MR Linac’ta öncelikle tedaviye hazırlık amaçlı görüntüleme yapılmaktadır. Hastanın o günkü anatomisine ve iç organların yerleşimine göre tümör ve çevredeki sağlıklı organlar belirlenerek o anki durumuna özel bir tedavi planı hazırlanmaktadır. Görüntüleme, işaretleme ve plan hazırlama işlemleri her bir seans için yeniden yapılmaktadır. Ardından hastalara görüntü eşliğinde güvenli radyoterapi uygulanmaktadır.
Tümör ve sağlıklı dokulardaki anlık hareketler MR-Linac cihazının üstün teknolojisi sayesinde saptanabilmekte ve anlık doz düzeltmeleri yapılabilmektedir. Hastanın nefes, yutkunma ve bağırsak hareketleri gibi istemsiz olarak yaptığı tüm fizyolojik hareketler takip edildiği için tümörlü dokuya daha iyi odaklanılabilmektedir. Tedavi sırasında tümörün izlenmesi ve anlık doz ayarlamaları tümörün etkili bir biçimde yok edilebilmesini sağlayabilmektedir.

“MR-Linac nokta atış tedavisinde gelinen en son teknolojik tedavidir. Nokta atışın güvenle tam olarak yapılabilmesini sağlamakta ve tümörün yok edilebilmesine olanak tanımaktadır”.

Nokta atış tedavisi hastaya ve tümörün yerleşimine göre farklılıklar göstermekte ve 1-5 seans arasında uygulanmaktadır. Bu seanslar bazı hastalarda her gün, bazılarında ise gün aşırı uygulanmaktadır. Nokta atışta keskin sınırla yüksek dozlar kısa zamanda uygulanabildiği için hastaların haftalarca süren tedavi süreleri tek güne kadar indirilebilmektedir. Hastaların bir seans için cihazda kalma süreleri hastaya ve tümör lokalizasyonuna bağlı olmakla birlikte ortalama 20-70 dk arasında değişmektedir.

MR Linac ile kanser tedavisi

MR-Linac ile radyoterapi gereksinimi olan tüm hastalar tedavi edilebilmektedir. Hem erişkin hem de çocuk hastalar için kullanılabilen bir teknolojidir. Bu cihazdan en çok fayda görebilecek hastalar tümörleri vücudun hareketli bölgelerinde yer alan hastalar ve MR ile daha iyi görüntülenebilen hastalaradır.


MR LINAC Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.