Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/ankara.baskenthastaneleri.com/panels/bh_icerik_detay.php on line 155

Kan Merkezi

Bağışlanan Kandan Elde Edilen Ürünler


TAM KAN

-Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve torba kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak kullanılır.

EK ÇÖZELTİLİ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

Tanım: Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan bileşendir
Hazırlanışı: Bileşenin hazırlanması için santrifugasyondan sonra plazma tam kandan uzaklaştırılır.
Saklama Koşulları: Saklanma süresi ek çözelti ilave edilmesiyle +4 C° de 42 güne kadar uzar. Ek çözelti ilaveli eritrosit süspansiyonlarının hematokriti %50-70 arasındadır.
 

TAZE DONMUŞ PLAZMA

Tanım: Labil pıhtılaşma etkenlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir surede ve uygun bir sıcaklıkta dondurularak, gerek tam kan gerekse aferez ile toplanan plazmadan transfüzyon veya fraksinasyon amacıyla hazırlanan bileşendir
Hazırlanışı: Tam kandan hazırlanan plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir kan torbasına alınmış tam kandan, tercihen ilk 6 saat içerisinde veya buzdolabında saklanmışsa 18 saati geçmeden yüksek hızda santrifugasyon ile ayrılır. Plazma, trombositten zengin plazmadan da ayrılabilir. Dondurma işlemi -30 C'nin altındaki bir ısıda bir saat içinde tamamlanacak şekilde bir sistem ile yapılmalıdır.
Saklama: Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama ısısına bağlıdır. Optimal saklama ısısı -25 C ve altıdır. Saklama ısısına göre izin verilen saklama süreleri -25 C' nin altında 36 ay, -18C ve -25 C arasında 3 ay. Kullanılmadan önce plazma eritici cihazlar ile 37 C de eritilmelidir. Daha yüksek ısılar koagülasyon faktörlerini ve proteinleri bozar. Ürün eritildikten hemen sonra kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır.

 

TROMBOSİT SÜSPANSİYONU

Tanı: Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda
içeren bileşendir.
Hazırlanışı:Trombositten zengin plazma içerisindeki trombositler yüksek devir santrifugasyonla çöktürülür; üstteki Trombositten fakir plazma, trombositlerle beraber 50-70 ml bırakılacak şekilde alınır; 1-2 saat dinlenme sonrasında resuspanse edilir. 
Saklama Koşulları: Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini en uygun olarak garantileyen koşullar altında saklanmalıdır. Trombositler, plazma veya bir “plazma + besleyici çözelti” kombinasyonu içinde saklanabilir. Trombosit saklanması için kullanılan plastik torbalar,
trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz geçirgenliğine sahip olmalıdır. Gerekli
oksijen miktarı üründeki trombosit sayısına bağlıdır. Genellikle en uygun saklama; trombosit
yoğunluğu 1,5x109/ml’den az olduğunda ve ürünün pH’sı kullanılan saklama periyodu sırasında sürekli olarak 6,4’un üzerinde olduğunda mümkündür. Saklama sırasında trombositlerin ajitasyonu yeterli oksijen geçişini garanti edecek kadar etkin fakat olabildiğince yumuşak
olmalıdır. Saklama sıcaklığı +20 °C ile +24 °C arasında olmalıdır. Hazırlanan trombositler
için saklama suresi 5 gündür, ancak bakteriyel kontaminasyonun saptanmasına ve azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabilir. 

KRİYOPRESİPİTAT

Tanım : TDP’nin yüksek devirde santrifugasyonu ve en çok 40 ml’ye kadar konsantre edilmesiyle hazırlanan, plazmanın kriyoglobulin fraksiyonunu içeren bir bileşendir.
Hazırlanışı: Kendine bağlı (veya steril birleştirme cihazı ile bağlanmış) ek torbalı taze donmuş plazma torbası +2 °C ile +6 °C arasında yavaşça eritmeyi takiben, aynı sıcaklıkta yüksek devirde
yeniden santrifuj edilir. Üst kısımdaki kriyodan fakir plazma, sıkıştırılarak satellit torbaya
aktarılır. Gerek eritme gerekse ayırım tekniklerinde, son hacim en çok 40 ml olacak şekilde
üstteki plazmadan bir miktar kriyopresipitat ile bırakılır. Hazırlanan bileşenler daha
sonra uygun çekirdek sıcaklıkta yeniden dondurulmak ve uygun saklama koşullarına konmak
üzere güvenli şekilde birbirinden ayrılırlar. Alternatif olarak kaynak araç ve gereç, aferezle
elde edilmiş plazma da kullanılabilir, son bileşen aynı dondurma/eritme/yeniden dondurma
teknikleriyle hazırlanır.
Saklama Koşulları: Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. En uygun olan saklama sıcaklığı -25 °C veya altıdır ve saklama sıcaklığına göre izin verilebilen saklama sureleri aşağıdaki gibidir;
• -25°C nin altında 36 ay;
• -18°C ile -25°C arasında 3 ay.