Kan Merkezi

Kana Uygulanan Testler


Transfüzyonun önceliklerden biri kan güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun için kan bağışçısından alınan kana bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testler 2 ana başlık altında toplanmaktadır;

1.Mikrobiyolojik Tarama testleri

Transfüzyon Merkezimizde kan bağışçılarından alınan kanlara uygulanan mikrobiyolojik testler Biyokimya Laboratuarımızda ELIZA yöntem kullanılarak  çalışılmaktadır. 
Bu testler; 

  • HBsAg: Hepatit B yüzey antijenini ve/veya antikorunu saptamak için uygulanmaktadır.
  • Anti-HCV : Hepatit C virüs antijeni ve/veya antikorunu saptamak için uygulanmaktadır.
  • Anti-HIV 1-2: AİDS virüsünü saptamak için uygulanmaktadır.
  • Sifilis : Frengi Hastalığını saptamak için uygulanmaktadır. RPR yöntemiyle çalışılmaktadır.


2.  İmmüno - Hematolojik Testler 
Bağışlanan kanlara uygulanan İmmüno-Hematolojik testler Ulusal Kan Ve Kan Ürünleri Rehberindeki standartlara uygun olarak çalışılmaktadır. Bu testler;

  • ABO-Rh D Testi: Bağışlanan kanların grup antijenini belirlemek için çalışılmaktadır. İki kişi  tarafından FARKLI iki yöntemle çalışılmaktadır. Jel Santrifugasyon ve Tüp yöntemi kullanılmaktadır.
  • Antikor Tarama Testi: Bağışlanan kanlarda muhtemel antikorları belirmek için çalışılmaktadır. Jel Santrifugasyon yöntemi kullanılmaktadır.
  • Zayıf D Testi: Rh-D her zaman güçlü reaksiyon vermeyebilir. Ek işlemler (antiglobulin testi) yapılarak tespit edilirler. RH D testi negatif çıkan bütün kan bağışçılarının kanlarına yapılmaktadır. Jel Santrifugasyon ve tüp yöntemiyle çalışılmaktadır.