Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/ankara.baskenthastaneleri.com/panels/bh_icerik_detay.php on line 155

Kan Merkezi

Kimler Kan Veremez?


YAŞAM BOYU KAN VEREMEME DURUMLARI

 • Hepatit B Hastalığı geçirenler
 • Hepatit C Hastalığı geçirenler
 • AIDS Hastalığı geçirenler
 • Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.
 • Kanama diatez’i (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
 • Kronik Bronşit hastaları kan veremez
 • Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Malign (Habis) hastalığı olanlar, gönüllü donör olarak kabul edilmezler.
 • Epilepsi hastaları, kan veremezler.
 • Kadavra kaynaklı doku-organ nakli: Böbrek, kalp, karaciğer ve her türlü kadavra doku ve organ nakli olanlar ömür boyu kan veremez.
 • Kalp hastalıkları; Aort stenozu, Anevrizma,  Kardiyomyopati, Koroner tromboz. Kronik kalp yetmezliği, Aritmi (Ağır kardiak aritmi öyküsü veya tedavi gerektiren aritmi), Myokard enfarktüsü öyküsü,  Kardiak stent takılması olanlar donör kabul edilmez.
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Kronik karaciğer yetmezliği/siroz
 • Diabet(şeker hastalığı):İnsulin kullanıyorsa kan bağışçısı olamazlar
 • Mide rezeksiyonu geçirenler ise, hiçbir zaman donör olamazlar

 

GEÇİCİ OLARAK KAN VEREMEME DURUMLARI

 • Abse; İyileşmesinden ve tedavinin tamamlanmasının üzerinden üç gün geçmişse kan bağışı alınabilir.
 • Attenüe bakteri ve virüs aşısı yapılmış olanlar: 4 hafta kan veremez.( Suçiçeği, sarıhumma, kızamık, kızamıkçık, oral polio, kabakulak) Ölü bakteri aşısı olanlar, kişi iyi ise kabul edilir. Hepatit B aşısı olanlar: Yalancı pozitifliği engellemek için 1 hafta süre ile kan alınmaz.
 • Akupunktur; 12 ay süre ile geçici olarak ret edilir.
 • Alkol Kullanımı; Kan bağışçısı alkolün etkisinde olmamalıdır. Alkol alımını takiben 12 saat sonra kan verebilir.
 • Alerjiler (Cilt); Tam şifayı takiben 1 gün sonra kan bağışı alınabilir. Cilt alerjilerinde lokal duyarlılık söz konusu değil ise ve flebotomi sahasında değilse kan bağışı için sakınca yoktur. Antihistaminik ilaç enjeksiyonunda 1 gün beklenir
 • Antibiyotik kullanımı: Son antibiyotik kullanımını takiben 48 saat sonra donör olabilir.
 • Aspirin Kullanımı Kan bağışına engel değildir. Sadece, trombosit amaçlı kan alımında veya tromboferezde 5 gün içerisinde almamış olması gerekmektedir.
 • Osteomyelit geçirmiş hastalar, tam düzelmeden 5 yıl sonra kan verebilirler.
 • Astım; Asemptomatikse, oral kortikosteroid tedavisi almıyorsa ve astım krizi emosyonel stresle ilgili değilse kan bağışı kabul edilir. İnhaler kortikosteroid tedavisi tek başına kan bağışına bir engel oluşturmaz.
 • Ateş, Grip Benzeri; 38 °C üstü ateşle giden grip benzeri tablolarda semptomların bitimini izleyen 2 hafta sonra kan bağışı kabul edilir.
 • Baş ağrısı/baş dönmesi; İyileştikten en az bir gün sonra kan bağışı alınabilir.
 • Polikistik böbrek sendromu tek başına kan bağışına engel değildir, bağışçının sağlığı değerlendirilmelidir.
 • Brusella geçiren kişi; tam iyileşmeyi takiben iki sene sonra kan bağışı gönüllüsü olabilirler.
 • Dövme; 12 ay kan bağışı kabul edilmez.
 • Delici takılar; 12 ay kan bağışı kabul edilmez.
 • Diyare-İshal; Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben 3 gün beklenir.
 • Diş Tedavisi kaplama tedavisi, diş çekimi veya yapılan her türlü diş müdahaleleri sırasında kanama oluşmuşsa en az 7 gün süre ile kan bağışı ertelenir.
 • Dolgu tedavisi ya da diş taşı temizliği gibi yüzeysel müdahalelerde kanama yoksa 1 gün süre ile kan bağışı ertelenir.
 • Ekzama; Flebotomi alanında lezyon yoksa kan verebilir.
 • Fobiler; Özellikle kan görme, iğne olma gibi fobileri olanlar tedavi olana dek beklenir.
 • Frengi geçiren hastalar, iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler.
 • Hayvan Isırıkları; Evcil ve kuduz şüphesi olmayan hayvanlarda iyileşene kadar beklenir.
 • Diğer hayvanlarda ise ısırığın üzerinden 12 ay geçene kadar beklenir. Kan bağışı sırasında yaranın iyileşmiş olması gereklidir. Kuduz aşısı olmuşsa 12 ay kan bağışçısı olamaz. Kuduz immünglobülini kullanmışsa  12 ay kan bağışçısı olamaz. Aşılama sonrası hayvanın kuduz olmadığı anlaşılırsa; kişi bağış için kabul edilir.
 • Hepatit A ve Hepatit E öyküsü olanlara; tam şifadan sonraki 1 yıla kadar geçici ret verilir.
 • Hipertansiyon; Kan basıncı ilaçla veya ilaçsız kabul edilir sınırlar içindeyse hipertansiyona ait komplikasyon yoksa kan bağışı kabul edilebilir.
 • Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise, iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir.
 • Hipertiroidizm/ Hipotiroidizm; Tiroid fonksiyonu normal ise kan bağışı kabul edilebilir.
 • Hipotansiyon Öyküsü; Kan basıncı kabul edilir sınırlar içindeyse kan bağışı kabul edilebilir.
 • Kan Transfüzyonu: Kan veya kan ürünü alan donörler, 1 yıl boyunca kan veremezler
 • Kendine zarar verenler; Jiletçiler vb; Son olaydan itibaren 12 ay süre ile kan bağışı kabul edilmez.
 • Sıtma; Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonra kan verebilirler.
 • Anemisi olan kişiler tedavi bitiminden 6 ay sonra kan verebilirler.
 • Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 1 yıl boyunca kan bağışı alınmaz.
 • Endoskopik ve Kolonoskopik muayene yaptıran kişiler 12 ay süre ile kan bağışı yapamazlar.
 • Sedef hastalığı olanlar; enfeksiyon halinde değilse flebotomi alanında lezyon yoksa ve Etretinat (tegison )tedavi almıyorsa kan verebilir.