Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/ankara.baskenthastaneleri.com/panels/bh_icerik_detay.php on line 155

Kan Merkezi

Çalışılan Testler


Transfüzyon Merkezimizde Hastanemizde yatmakta olan, polikliniklere başvuran hastalara ve kan bağışında bulunan donörlere yönelik olarak her türlü İmmunohematolojik testler çalışılmaktadır. Özellikle ABO Rh D testi iki farklı yöntemle iki farklı kişi tarafından çalışılmaktadır.
Merkezimizde çalışılan İmmunohematolojik testlerin çalışılmasında jel santrifugasyon ve tüp yöntemi kullanılmakta olup otomatik ve manüel çalışılabilmektedir.

MERKEZİMİZDE ÇALIŞILAN TESTLER

  • Kan gruplaması ( Forward+ Reverse Gruplama )
  • Yeni doğan kan gruplaması
  • Zayıf D
  • Çapraz karşılaştırma testi (cross match)
  • Direkt Coombs
  • İndirekt Coombs
  • Antikor tanımlama
  • Rh subgrup
  • Antikor titrasyonu
  • Soğuk Aglütinasyon