Previous Page  8-9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 64 Next Page
Page Background

Gebelik boyunca fetüs amniyo-

tik sıvı ile çevrilidir. Amniyotik sı-

vının etrafında da amniyon ve kor-

yon zarları mevcuttur. Amniyotik

sıvı canlı fetal hücreler içerir. Bu

hücreler ve amniyotik sıvının içer-

diği bazı maddeler, doğumdan önce

bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bil-

giler edinmemize yardımcı olur.

Amniyosentez nedir?

Nasıl yapılır?

Amniyon sıvısının alınma işlemi

amniyosentez

olarak ad-

landırılır. Amniyosentez ilk olarak 1880’li yıllarda anne kar-

nında amniyon sıvısı artmış bebeklerin tedavisinde uygulan-

mıştır. Genetik endikasyonlarla yaygın olarak kullanımı ise

1950’li yıllardadır.

G

ünümüzde amniyosentez, fetal hastalıkların tanısı ama-

cıyla, gebeliğin 15-20.haftaları arasında anne karnının

uygun yerinden ince bir iğne yardımı ile bebeğin kesesinin

içine girilerek bebeğin bulunduğu ortamdan ultrasonografi

eşliğinde 15-20 cc amniyon sıvısı alınarak yapılır. İğne gi-

rişinden hemen önce cilt antiseptik solüsyon ile temizlenir.

İşlem esnasında iğne amniyon ve koryon zarlarından geçer,

ancak plasentanın rahim ön duvarında yerleştiği durumlarda

plasentadan geçilmesi de söz konusu olabilir. İşlem 30-60

saniye sürer ve işlem için anesteziye gerek yoktur. Steril ola-

rak çalışıldığı için genellikle antibiyotik uygulanmaz. İşlemi

takiben bebeğin kalp atımı kontrol edilir.

Uzm. Dr. Nihal ŞAHİN UYSAL

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

test

6

7