Previous Page  12-13 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 64 Next Page
Page Background

Kalpte ritim bozukluğu, kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların

gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz at-

ması durumudur. Ritim bozuklukları denilince akla öncelikle kalp hızının yüksek

olduğu durumlar gelmektedir. Oysa sadece kalp hızının yüksek olduğu durum-

larda değil düşük olduğu durumlarda da hastalar ciddi yakınmalarla doktora

başvurabilmektedir. Ritim bozuklukları, hastalarda baş dönmesi, çarpıntı, gö-

güs ağrısı veya bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Kalbin hızlı attığı veya yavaş attığı ritim bozukluklarının her ikisinde hastalar benzer şikayetlerle

doktora başvurmaktadır. Bazen acil serviste çekilen bir kalp grafisi ile tanı konulurken bazen ileri

tetkiklerin yapılması ve daha uzun süreli hastaya takılı kalan cihazların kayıt alması tanı için ge-

rekmektedir. Önemli olan hastanın çarpıntı geçtikten sonra değil çarpıntısı sırasında hastaneye

başvurması ve kalp grafisinin çekilmesidir. Bu klinik açıdan hekime yol gösterici olur. Hastanın

belirtilerinin kalp grafisi ile ilişkisi tanı koymada veya tanıdan uzaklaşmada önemli role sahiptir.

Tanı konulduktan sonra kimi ritim bozuklukları için çeşitli manevralar tedavinin birinci basamağı

iken, çoğunlukla ilaç tedavisi damardan veya ağızdan gerekmektedir. İlaç tedavisi ile kontrol altına

alınamayan çarpıntıları ise ön tanıya bağlı olarak elektrofizyolojik çalışma ile tanılarının kesinleş-

tirilmesi ve aynı seansta yakma veya soğutma gibi yöntemlerle kalpteki kısa devreye neden olan

bölgelerin ortadan kaldırılması veya kalple ilişkisinin kesilmesi sağlanmaktadır. Bu tip tedavilerin

ise uzman ellerde yapılması yan etki olasılığının ve tekrarlama olasılığının azaltılması açısından

önemlidir. Merkezimizde bu tür ritim bozukluklarıyla ilgili çalışma yapılmakta olup, hastalarımıza

gerektiği zaman en iyi tedavi seçeneğini sunmaya devam edeceğiz.

Uzm. Dr. Kerem Can YILMAZ

Kardiyoloji AD

10

11