Previous Page  24-25 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24-25 / 64 Next Page
Page Background

• Epilepsi hastalarının her zaman yakınlarındaki kişilere hastalıkları ile ilgili bilgi vermesi

ve acil bir durumda yapılacaklar ile ilgili bilgilendirmesi uygun olacaktır.

• Bir epilepsi hastasının ilaçlarını düzenli kullanması nöbetlerin önlenmesi için çok önem-

lidir.

• Nöbetleri tetiklediği bilinen uykusuzluk, açlık gibi durumlardan mutlaka kaçınmalıdırlar.

• Alkol, alınan ilaçların etkisini azaltabileceğinden, yoğun alkol alımından kaçınılmalıdır.

• Havuza, denize girerken mutlaka yanlarında biri olmalıdır. Sık nöbet geçiren hastaların

trafikte bir kaza nedeniyle kendilerine ve başkalarına zarar vermemeleri için bu dönem-

lerde araba kullanmamaları önerilir.

• Epilepsili hastalar belirtilen basit ama önemli öneriler ve uyarılara uyduğu takdirde

hayatını diğer insanlardan farksız şekilde sürdürebilir.

• Nöbet geçirme durumunda risk oluşturabilecek yükseklik veya dalma, suyla ilgili mes-

lekler ve sporlar dışında sporla uğraşabilir, meslek ve okul hayatını rahatlıkla sürdüre-

bilirler.

• Epilepsi hastaları çocuk sahibi olabilirler. Ancak mutlaka gebelik planından önce doktor-

ları ile görüşmeli ve yakın takiplerine devam etmelidirler.

Hastanın sıkı giysileri varsa

(kravat, kemer gibi)

gevşetin, gözlüğü varsa

çıkartın.

Hastayı güvenli

bir yere yatırın

Rahat

nefes alması için

mümkünse ağzını ve

solunum yolunu açık tutun.

Nöbetinin bitmesini bekleyin!

Öncelikle sakin olun

ve hastanın yanından

ayrılmayın.

Hastanın yanında ucu

sivri veya sert eşyalar

varsa onları hastanın

yanından uzaklaştıra-

rak hastayı koruyun.

Asla ağzına bir şey

sokmaya veya koymaya

(örneğin, dişlerini

sıkıyorsa açmaya veya su

vermeye ) çalışmayın.

Çene ile ilgili

zorlayıcı

hareketler

zararlıdır.

Sabit ve rahat

olacak bir şekilde onu

yan yatırıp,

tükürüğünün dışarı

akması sağlayın.

Eğer hasta yaralan-

dıysa ve/veya nöbet 5 dk’dan

daha uzun süredir devam

ediyorsa ve/veya ilk nöbetten

sonra hemen ikinci nöbet

başlıyorsa ve/veya hastanın

bilinci açılmıyorsa hemen

ambulans çağırıp en

yakın sağlık

kuruluşuna

başvurunuz.

Sıklıkla nöbetleri tetiklediği

bilinen faktörler;

İlaçların düzensiz kullanımı,

Uykusuzluk-uyku düzensizliği,

Düzensiz beslenme,

Aşırı alkol tüketimi,

Uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımı,

Enfeksiyonlar ve ateş yüksekliği,

Tekrarlayan çok parlak ve şiddetli ışık.

Epilepsi Hastalığında

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Epilepsi ve İlkyardım

22

23