Previous Page  28-29 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28-29 / 64 Next Page
Page Background

Çocuklarda

Kalça Çıkığı

Ç

ocuklarda kalça çıkığı eskiden doğuştan kalça

çıkığı olarak adlandırılmaktaydı. Ancak günü-

müzde Gelişimsel Kalça Çıkığı olarak adlandırıl-

maktadır. Bunun nedeni kalça çıkığının bebek anne

karnındayken başlıyor olmasıdır. Anne karnında be-

bekte kalça çıkığı bulguları ne kadar erken oluşmaya

başlarsa, doğduktan sonra kalçalar o kadar ileri dere-

cede etkilenmiş olmaktadır. Daha geç etkilenenlerde

hastalık daha hafif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kalça Çıkığı Nedenleri ve Riskli Bebekler

Prof. Dr. İ. Cengiz TUNCAY

Ortopedi ve Travmatoloji AD

İlk çocuk

Kız çocuk

Makat gelişi doğum

Amnion sıvısının az olması

Ailede kalça çıkığı hikayesi olması

İkiz-üçüz bebekler

Kalça Çıkığı Belirtileri ve Riski

B

ebekte boyunda eğrilik, ayaklarda şekil bozuklukları, omur-

gada eğrilik gibi hastalıklar varsa, kalça çıkığı görülmesi ris-

ki daha fazladır. Ayrıca bebekte kalp ve damar hastalığı, idrar

yolları hastalıkları ve mide bağırsak hastalıkları da varsa, kalça

çıkığı riski yüksektir. Yenidoğan döneminde (ilk 2 ayda) kalça-

dan hareket ile klik sesi gelmesi, aşırı hareket ile kalçada gev-

şeklik hissedilmesi önemlidir. Kalça çıkığının tespit etmenin en

erken ve doğru yolu yenidoğan döneminde bebeğe kalça ultra-

sonografisi yapmaktır. Ultrasonografi anneye gebelik sırasında

birçok kez yapılmaktadır. Ancak gebelik sırasında yapılan ultra-

sonografilerde bebeğin kalçasının muayenesi yapılmamaktadır.

Bu nedenle her şey normal olan bir gebelikte doğumdan sonra

bebekte kalça çıkığı saptanabilmektedir.

Y

enidoğan döneminde el ile muayenede % 10 oranında hatalı

sonuç çıktığı yapılan çalışmalarda saptanmıştır. Bu nedenle

yenidoğan döneminde mutlaka kalça ultrasonografisi ile kalça-

lar muayene edilmelidir. 4 aydan sonra ise kalça ultrasonografisi

artık doğru sonuç vermesi azaldığından, kalça röntgeni çekil-

mektedir.

Kalça çıkığı tam çıkık, yarı çıkık ve muayene sırasında eklemde

hafif oynama olarak sınıflandırılır. Tüm bu tiplerin tedavi edil-

mesi gerekir. Hafif olan tiplerde tedavi daha çabuk sonlandırılır-

ken, tam çıkık olanlarda daha uzun sürmektedir.

26

27