Previous Page  26-27 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26-27 / 64 Next Page
Page Background

ORGAN BAĞIŞI

Organ bağışı; kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben

yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka

hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

ORGANLARIMI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRİM?

Sağlık Müdürlüklerine, hastanelere, organ nakliyle

ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak, iki tanıkla

birlikte, kendisi öldükten sonra organlarını bağışla-

dığını belirten bir belgeyi doldurarak imzalaması ve

bu belgeyi yetkili kurumlara teslim etmesiyle organ

bağışı yapılabilir.

ORGAN BAĞIŞ KARTI

•Organ bağış kartı iki tanık huzurunda imzalanıp doldurulur.

•Bağışlayan kişinin yanı sıra iki tanığın da imzası alınır.

•Bağış yapılacak organlar işaretlenir.

Alıcının tedavisini yürüten hekim ile

organ naklini gerçekleştirecek olan hekimle-

rin, ölüm halini saptayacak olan hekimler

kurulunda yer almaları yasaktır.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?

Beyin fonksiyonlarının geriye dönü-

şümsüz olarak kaybolmasına beyin

ölümü denir.

BAĞIŞLANAN ORGANLARIN

DAĞITIMI NASIL YAPILIR?

Kadavra donörlerden elde edilen

organların dağıtımı, Ulusal Koordinasyon

tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlı-

ğının onayı ile yürürlüğe giren, Organ ve

Doku Dağıtımı Yönergesi’ne göre yapılır.

Ulusal doku ve organ nakli koordinasyon

merkezinde alıcı bilgileri ile donör (verici)

bilgileri eşleştirilir, organ en uygun kişiye

gider ve organ nakli gerçekleşir.

Prof. Dr.

Mehmet Haberal’ın 1979

da çıkmasına öncülük ettiği

2238 sayılı organ nakli yasası ile

Türkiye, İtalya’dan sonra organ

nakli yasası olan ikinci ülke

olmuştur.

ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI

Bir kardiyoloji uzmanı

Bir nöroloji uzmanı

Bir beyin cerrahisi uzmanı

Bir anesteziyoloji uzmanı

Bu 4 kişiden oluşan Beyin Ölümü

Tespit Kurulundaki 2 uzmanın

onayı ile gerçekleştirilir.

BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT

(KOMA HALİ) ARASINDAKİ FARK

•Bitkisel hayatta hastanın solunumu kendiliğin-

den devam eder ve bu hastalar aylarca, yıllarca

yaşayabilirler.

• Beyin ölümünde komadan farklı olarak beyin fonk-

siyonları geri dönüşümsüz olarak kaybolmuştur, hasta

kendiliğinden soluk alıp veremez. Ancak makineyle

soluyabilir ve yapılacak tüm tıbbi tedaviye rağmen kısa

süre içinde tüm organlar işlevini yitirecektir.

DİYANET İŞLERİ

BAŞKANLIĞI

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980

yılında yaptığı başvurusu üzerine

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri

Yüksek Kurulu, 06.03.1980 tarih ve

396 sayılı kararı ile organ naklinin

caiz olduğunu bildirmiştir.

CAİZ KILINAN HALLER

1)

Zaruret hali

2)

Doku ve organı alınacak kişinin bu

işlem sırasında ölmüş olması

3)

Hastanın bu şekilde tedavi

edileceğinin doktor

tarafından onaylanması

4)

Ücret alınmayacak olması

5)

Alıcının nakle razı olması

ORGAN NAKLİ

KİMLERDEN YAPILIR?

•Kadavradan Donör(Verici)

: Genellikle trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması

vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dö-

nüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde yapılabilir.

Yaşayan Donör:

Bir insan böbreklerinden birini ve/veya karaciğerinin bir kısmını

nakil ihtiyacı olan bir hastaya hayattayken bağışlayabilir.

ORGAN

NAKLİ NEDİR?

Günümüzde başka hiçbir tıbbi

çözüm olmadığı için, bir insanın

organ ya da dokularının ihtiyacı

olan başka bir insana tedavi

amacıyla nakledilmesi

işlemidir.

KİMLER ORGAN BAĞIŞLAYABİLİR?

“18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını

veya bir kısmını bağışlayabilir.”2238 Sayılı Kanun

bilinmesi gerekenler