Previous Page  20-21 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 64 Next Page
Page Background

Anne ve baba ile az geçirilen

zaman çocuğumun

psikolojisini etkiler mi?

Uzun bir aradan sonra tekrar

işime adapte olabilecekmiyim?

Annelik kimliği elbette önemlidir;

Ancak birey olduğunu unutan kişi, annelik yapmakta

zorlanır. Çalışan kadın olmak, iyi anne olmaya engel

değildir. Çalışan annenin bebeğiyle ayrılma süreci

her ikisi içinde ciddi bir zorluk gibi gözükse de, bunu

kolaylaştıracak yolların önceden düşünülüp

uygulanması mümkündür. Uygun önlemler

alındığında, çalışma hayatı anne-bebek ilişkisinin

niteliğini bozmayacaktır.

Günümüzün bilgiye çabuk ulaşmayı sağlayan koşulları

geçmişle kıyaslandığında; çalışan, eğitimli annelerin

daha fazla pedagojik bilgi edinmesini sağlar.

Hal böyle olunca anne, bu süreçte

anneliği bir iş gibi görüp, anne-bebek ilişkisinin

doğallığına da zarar verebilir.

Elbette bilgi veren kaynaklar kullanılmalı; ancak bire

bir uygulama mümkün değildir.

Anne, yeni bilgileri kendi özellikleriyle

harmanladığında, biricik olan anne-bebek ilişkisini

zenginleştirir.

Daha önce üretken ve faydalı hisseden kadın,

uzun süre evde kalırsa kendisini işe yaramaz

hissedecektir. Yaptığı iş ile doyum sağlayan kadın,

çocuğuna da daha faydalı olabilir. Birçok farklı

kültürde idealize edilmiş annelik rolü gerçekçi değildir.

Annenin sağlıklı bir iş ve ev hayatı sürdürebilmesi için,

çevresinden destek alması gerekir.Bir koltukta birden

fazla karpuz taşınamaz. Bu süreçte babanın da bebek

bakımına katılması evdeki yeni dengelerin olumlu

yönde oluşmasını sağlar. Böylece baba eşinin yetersiz

hissetmesini önleyerek, evdeki huzura katkıda bulunur.

Çocuğunu bırakacak olmanın suçluluğu vardır. Bu süreçte bebeğini kime emanet ede-

ceğinin kaygısı annenin zihnini işgal edebilir. İşe dönme vakti geldiğinde anne, kendi-

sini karmaşık duygular içinde bulabilir. Öncelikle aileden yardım beklenir. Bu seçenek

işe yaramazsa, ebeveynlerin kaygısı daha da artar. Çünkü bulacakları ve bebeklerini

emanet edecekleri yeni bakıcı adayını tanımıyorlardır. Üstelik bebekleri ona iyi bakılıp

bakılamadığını onlara söyleyemeyecektir. Medya aracılığıyla sıkça duyulan ve toplumda

kulaktan kulağa yayılan kötü ve özensiz bakıcı hikâyeleri annenin endişesine katkıda

bulunabilir.

Annenin gidişinin bebeğin zihninde nasıl

bir karşılık bulduğunu bilememek de an-

nenin kaygısını arttırmaktadır. Annenin

işe gidişinin bir yok oluş olmadığını, be-

bek zamanla hissedecektir. Çünkü annenin

gidişlerinin ardından yeniden geldiğini

anladıkça, bebek annesini bekleyebilir ve

zamanla annesini aklında tutabilmeyi be-

cerebilir hale gelecektir.

Bakıcı arayışına erken girmiş olmak işleri kolaylaştırabilir. Annenin işine dönme vakti yaklaştığın-

da planlanan bakıcıyla birlikte bakım vermeleri hem bebeğin hem de annenin bu yeni duruma

uyumları açısından önemlidir. Anne ve bebeğin ayrılığa alışmaları için ayrı kalınan süreler yavaş

yavaş uzatılabilir. Böylelikle hem uyum süreci daha yumuşak geçer, hem de bebek ve bakıcının

ilişkilerinin gelişimi de anne tarafından gözlenmiş olur. Bebeğin bakımı için esas olan güvenilir

bir bakım verenin olmasıdır. Çocuğun ihtiyaçlarını takip eden, isteklerini anlamaya çalışan bir

kişinin olması, annenin işine dönmesi için yeterli güveni sağlayabilir. Annenin bebeğinden ayrıl-

makla ilgili endişesi bebeğinin de kaygılı olmasına yol açar. Bir başka deyişle annenin bu ayrılığı

yorumlama şekli dolaylı olarak bebeği de etkileyecektir. Anne burada bakıcıyı tanıyor, güveniyor

ve iyi iletişim kurabiliyorsa, bebeğini daha rahat emanet edebilir. Bu durum hem annenin hem

bebeğin kaygı seviyesini düşürecektir.

Bebeğimi nasıl emanet edeceğim ???

Bebeğimi kime emanet edeceğim ???

Anneden ayrı kalmak

bebeğimin zihnini

karıştırır mı?

Anneden ayrı kalmak uzun vadede

bebeğimi olumsuz etkiler mi?

Uzun vadeli düşünüldüğünde, çalışan annelerin

çocuklarının okul ve sosyal başarılarının çalış-

mayan annelerinkinden daha iyi olduğu gös-

terilmiştir. Annesi çalışan çocuklar, gelecekte

seçecekleri meslekleri daha çok araştırırlar. Bu

çocukların daha fazla sorumluluk aldıkları için,

daha özerk ve sosyal olmaları beklenir.

Anne, çocuğuyla ilgili bahsedilen kaygılarının yanın-

da, uzun bir ara verdiği işine tekrar uyum sağlamakla

ilgili de kaygı yaşayabilir. Çünkü annenin çalışmadığı

süreçte, iş yerinde değişimler olmuş, annenin günlük

uygulamayla gelişmiş olan iş pratikliği körelmiş ola-

bilir. Anne, bu durumla baş etmede kendisine yeterli

bir uyum süresi tanımazsa, yetersizlik hissi ile sonuç-

lanabilir. Bu noktada kişinin tüm destek sistemlerini

kullanması ailenin düzeni açısından önemlidir. Eşiyle

iyi bir işbirliği içinde olan anneler, kuşkusuz bu sü-

recin keyfini daha fazla alabilir. Annenin bu yoğun

tempo içinde kendine ayırdığı kısa süreler verimini

arttırabilir. Örneğin 20 dakikalık bir egzersiz, hem

kendisi, hem de bebeği için iyi olacaktır.

Çocukla anne ve babasının geçirdiği zamanın kısıtlı

olmasının çocuğun psikolojik gelişimini etkileyip et-

kileyemeyeceği bir diğer sorundur. Çocuğun ihtiyacı

olan uzun süreler değil, kısa da olsa içeriği dolu olan

zamanlardır. Son zamanlarda “çocukla kaliteli zaman

geçirme” kavramından sıklıkla bahsedilmektedir.

Bununla anlatılmak istenen çocukla duygusal ola-

rak birlikte olma; birlikte olunan süreçte ebeveynin

dikkatini, sevgisini ve ilgisini çocuğuna yönlendirme-

sidir. Böylelikle çocuk kendisini değerli ve güvende

hissedecek ve gelecekte yeterli özgüven oluşturması

için iyi bir temel atılmış olacaktır.

18

19