Previous Page  22-23 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22-23 / 64 Next Page
Page Background

Rahimağzı kanseri ve CIN Lezyonlarından korunmak için, HPV aşısı çok önemli bir

yer tutmaktadır ve yakın zamanda ülkemizde piyasaya sürülecek olan dokuzlu aşı saye-

sinde rahimağzı kanserine sebep olanHPV tiplerinin%90’ına karşı korunma sağlanacak-

tır. CIN lezyonlarının saptanmasında ve tedavi sonrası izlemde ise smear testi ve HPV testi

önemli bir yer tutmaktadır .

CIN 1

Düşük Dereceli Lezyonlar

Çoğunlukla kendi kendine geriler

veya aynı kalır. CIN 1 lezyonları

yaşa göre takip edilir ve özellikle

21-24 yaş arası kadınlarda her-

hangi bir tedavi gerektirmeksizin

takip edilir ancak çok nadir du-

rumlarda uzun süre sebat ederse

ablatif (kriyo, lazer veya elektro-

koter) tedavi uygulanabilir ve bu

lezyonların kansere ilerleme ora-

nı yaklaşık yüzde birdir.

CIN 2-3

Yüksek dereceli lezyonlar

Bazı özel durumlar haricinde (21-24 yaş

genç kadınlar, hamileler) tedavi gerektirir.

Tedavi de ilk seçenek LEEP (Loop elekt-

rokoter eksizyonel prosedur) yöntemidir

diğer alternatif yöntemler ise konizasyon,

lazer ve kriyoterapidir. Bu işlemler sonu-

cunda tekrarlama oranları birbirlerine ya-

kındır ve yaklaşık yüzde beş civarındadır.

Tedavi sonrası takiplerde smear ve HPV

testi kullanılır ve gerektiğinde tekrar

kolposkopik biyopsi yapılır. Rahim alma

(Histerektomi ) bu lezyonların tedavisin-

de asla ilk seçenek değildir ve yaşa göre

tekrarlayan hastalık durumlarında düşü-

nülebilir.

Naboti kistleri

Rahim ağzında bulunan naboti bezlerinin ağzının tıkanması sonucu salgılarının birikmesi

ve kistleşmesi olarak bilinir ve genellikle sarı-beyaz yaralar olarak izlenir. Çoğu zaman hiç-

bir şikayet vermezler ancak bazen çok büyüyüp rahim ağzında bir kitle görüntüsü verebilir

bu gibi nadir durumlarda elektrokoter ile ablasyon veya eksizyon yapılabilir.

Kanser ise rahim ağzı

yaralarının nadir bir sebebidir

ve özellikle jinekolojik

kontrollere gitmemiş ve smear

testi ile tarama yapılmamış

kadınlarda izlenir.

CIN lezyonları basit tabir ile rahim ağzı kanseri öncesi lezyonlar olarak tanımlanır ve

tanısı biyopsi ile konulur. HPV virüsleri vücuda girdikten sonra iki yıl içerisinde yaklaşık

yüzde 90 kendiliğinden temizlenir ancak az bir kısmı rahim ağzını döşeyen epitel do-

kuda değişikliklere yol açarak kansere doğru ilerleyen süreci başlatır.

CIN lezyonları yeni sınıflandırmaya göre düşük dereceli ve yüksek dereceli olarak ikiye

ayrılır. Anormal bir smear testi veya ilişki sonrası kanama nedenli yapılan kolposkopi

(Rahim ağzının mikroskop ile büyütülerek değerlendirilmesi ) ve biyopsi ile tanı konu-

lur.

Servikal Intraepitelyal

Lezyonlar (CIN )

Servikal Intraepitelyal Lezyonlar (CIN ) 2’ye Ayrılır

20

21