Sağlık Rehberi

Excimer Laser Nedir?


Kırma Kusurlarının Cerrahi Olarak Düzeltilmesi

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurlarının tedavisi genel olarak refraktif cerrahi olarak isimlendirilir.
Miyopi'de göze gelen ışınlar retinanın önünde odaklanır ve uzaktaki cisimler yakındakilere göre daha bulanık görünür. Miyopinin sebebi, ya gözün ön arka uzunluğunun ya da kornea kırıcılığının gerekenden fazla olmasıdır. 'Excimer Laser' ile korneaya yeni bir şekil vererek göze gelen ışınların retinada (göz içinde görmeden sorumlu sinir tabakası) odaklanması sağlanmaktadır.
Hipermetropi'de gözün ön arka uzunluğunun normalden kısa olması, kornea kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada olması nedeniyle, göze gelen ışınlar retinanın arkasında odaklanır. Böylece yakındaki cisimleri net göremeyiz. Bu durumun da aynı şekilde lazer ile tedavisi mümkündür.
Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır. Göze gelen ışınlar retinanın uzağında farklı noktalarda odaklanır ve hem yakındaki hem de uzaktaki cisimler net görülmez. Astigmatizmada da korneaya 'Excimer Laser' ile yeni şekil verilerek görüntünün retinada odaklanması sağlanabilmektedir.

'Excimer Laser' ile Refraksiyon Cerrahisi Kimlere Uygulanabilir?

Kırma kusurları olan birçok hasta gözlükleri ve kontakt lensleri sayesinde net görmeye sahiptirler. Ancak bazı erişkinlerin işleri ve kariyerleri nedeni ile gözlüksüz mümkün olabilecek en net görmeye ihtiyaçları vardır. Bazı hastaların da göz yapıları veya çevresel nedenlerle kontakt lens kullanmaları zor veya gözleri açısından tehlikeli olabilir.
Bütün bunların dışında, insanlar kontakt lenslerinden veya gözlüklerinden kurtulup, gözlüksüz yaşamak isteyebilirler. Yapılan çalışmalar, kırma kusuru olan hastaların %75'inin gözlük veya kontakt lens olmaksızın görmeyi diledikleri, diğerlerinin de refraktif cerrahiyi kozmetik görünüşleri açısından istediklerini göstermektedir. Tüm bu hastaların sorunlarını çözmekte refraktif cerrahi işlemleri uygulanmaktadır.

-18 yaşın üzerinde olan, gözlük veya lens kullananlar,
-Göz dereceleri son 1 yılda 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş olanlar,
-10 diyoptriye kadar miyopisi olanlar,
-6 diyoptriye kadar astigmatı, +4 diyoptriye kadar hipermetropisi olanlar,
-Kornea dokusu kalınlığı yeterli olanlar,
-Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar,
-Gözlerinde başka herhangi bir hastalık (keratokonus, göz tansiyonu vb.) bulunmayanlar,
-Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde, göz yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

Aşama Aşama 'Excimer Laser'

Tüm refraksiyon cerrahisi metodlarında amaç görüntünün retina üzerine odaklanmasını sağlamaktır. 'Excimer Laser' operasyonunda bu sonuca ulaşmak için, gözün ön kısmında bulunan kornea adı verilen saydam tabakanın şekli değiştirilir. Bu şekil değiştirme işlemi lazer ışınının ultra hassas şekillendirici yeteneği sayesinde olabilmektedir.
Bu ışın türü uygulandığı alanda ısı üretmeksizin dokuları buharlaştırabilmektedir. Bu özelliği sayesinde yaklaşık 20 yıldır göz cerrahisinde güvenle kullanılmaktadır.
Miyop gözlerde korneanın eğriliği azaltılarak numaralar yok edilirken, hipermetroplar için ise, bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Astigmatlarda ise yamuk olan kornea düzgün hale getirilir. Lazer operasyonu öncesi uyuşturucu bir kaç damla hastanın acı duymaması için yeterlidir.

Operasyon, hastanın lazer odasına girmesi ve lazer masasına uzanması ile başlamış olur. Lazer sistemi çok gelişmiş bilgisayar sistemleri ve operasyon mikroskobunun birleşiminden oluşmuştur.
• Cerrah hastanın gözünün tam olarak lazerin altına gelecek şekilde hasta yatağını ayarlar. Hastanın operasyon esnasında gözünü kapatmasını engellemek amacıyla özel bir araç göze takılır.
• Hastanın tam tepesinde çevrede stadyum ışıklarına benzeyen 4 grup ışık bulunur. Bunların ortasında yanıp sönen yeşil ışık bulunur. Operasyon süresince bu yeşil ışığa bakması istenir.
• Cihazın sahip olduğu hızlı eye-traker (göz takibi) özelliği sayesinde operasyon esnasında gözünüzü oynatsanız dahi cihaz doğru yere doğru uygulamayı yapar ancak tedavi süresi uzayabilir.
• Doktor gözün önüne vakumlu bir cihaz koyduğunda uygulama başlar. Bu esnada hastanın görmesi bir kaç saniye engellenecektir. Bu vakum cihazı korneada 160 mikron kalınlığında çok düzgün ince bir koruyucu kapak (flep) kaldıran mikrokeratomun çalışması için bir yatak oluşturulur. Bu esnada çok küçük bir sıkışma hissi hissedilebilir.
• Vakum cihazı ile göz sabitlendikten sonra mikrokeratom adı verilen çok hassas bir cihaz, bu parçanın üstüne oturtulur. Kapağın oluşumu bu aşamada gerçekleşir. Bu kapak sayesinde lazerin daha güvenli olan derin dokulara yapılması sağlanır.
• Lazer hastanın gözü önünde odaklandıktan sonra hastanın tam tepesinde bulunan yanıp sönen yeşil ışığa bakması gerekir. Doktor bir pedala basarak lazerin hastanın gözüne odaklanmasını sağlar. Çok gelişmiş bilgisayar sistemleri tarafından çalıştırılan lazer ışınları, hastanın net görebileceği şekilde korneayı yeniden şekillendirir. Lazer işleminin bu kısmı saniyeler içinde sona erer.
• 'Excimer laser' ile kırma kusurunun düzeltilmesi sonrasında cerrah kapağı tekrar normal pozisyonuna gelecek şekilde geri kapatır. 
• Damlalar damlatıldıktan sonra operasyon bitmiş olur. İki göze operasyon planlanmış ise, aynı seansta diğer gözede operasyon uygulanabilir.

Lazer Ameliyatının Riskleri

Yapılan tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi 'Excimer laser' operasyonları da kendi içinde belli oranlarda riskler taşır. Ancak bu risklerin görülme oranı ve karşılaşılan problemlerin tekrar tedavi edilebilmeleri sayesinde ABD dahil birçok gelişmiş ülkede, milyonlarca göze bu tür operasyonlar FDA (Amerikan Sağlık Dairesi) gibi kurumların onayı ile yapılmaktadır.
Öncelikle bu operasyonların hiç bir zaman körlüğe ya da görmenin kalıcı olarak ciddi boyutlarda bozulmasına yol açmadığını vurgulamak gerekir.